Portal mengenai PT3 yang meliputi jadual peperiksaan, Kerja kursus PT3, tips PT3, nota-nota subjek PT3 serta info lain berkenaan PT3.

Breaking

Monday, 1 May 2017

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2017

Berikut adalah beberapa kaedah kajian dan contoh yang boleh anda gunakan di dalam kerja kursus sejarah PT3 2016 anda. Antara kaedah kajian adalah;

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Jenis-Jenis Kaedah Kajian

Kaedah Pemerhatian

....Saya meronda-ronda kawasan bangunan dan mendapati...(huraikan)

Kaedah Temubual

...saya telah menemubual penduduk tempatan berkenaan...

Kaedah Soal Selidik

...borang soal selidik telah diberikan kepada 30 orang responden...


Kaedah rujukan

...saya  membuat rujukan di perpustakaan , internet dan majalah,..

Semoga artikel ringkas berkenaan jenis-jenis kaedah kajian ini dapat membanut anda menyiapkan kerja kursus sejarah PT3 2017 anda.
No comments:

Post a Comment