Portal mengenai PT3 yang meliputi jadual peperiksaan, Kerja kursus PT3, tips PT3, nota-nota subjek PT3 serta info lain berkenaan PT3.

Breaking

Monday, 20 June 2016

Kepentingan Memelihara dan Memulihara Bangunan Bersejarah

Kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah di Malaysia. Selain cara dan langkah memelihara bangunan / binaan sejarah, satu lagi subtopik di dalam kerja kursus sejarah PT3 2016 adalah apakah kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah di Malaysia.
Kepentingan Memelihara dan Memulihara Bangunan Bersejarah

Kepentingan Memelihara dan Memulihara Bangunan bersejarah di Malaysia

Berikut kami berikan dalam bentuk poin, bagi mengelakkan anda meniru bulat-bulat. Anda boleh gunakan ayat sendiri untuk mengolah poin-poin yang diberikan.

Antara kepentingan memelihara dan memulihara banguna bersejarah adalah;

  • Sumber Maklumat Sejarah - mengelakkan masyarakt buta sejarah, masyarakt lebih terdidik, masyarat menghargai keamanan yang dikecapi, menghargai pengorbanan nenek moyang kita, memupuk nilai patriotisme.
  • Menjadi tarikan pelancong - bangunan bersejarah selalunya jadi tempat pelancongan, bila pelancongan meningkat ia akan memantapkan ekonomi negara.
  • Mengekalkan keunikan - setiap bangunan ada senibina tersendiri, bangunan ini unik, kita dapat berbangga dengan keunikan.
  • Mempelajari senibina - Kadang-kadang senibina rakyat dahulu lebih terkehadapan dari sekarang, kita boleh pelajari senibina masyarakat dulu untuk diperbaiki pada masa sekarang, ianya juga boleh dijadikan rujukan untuk pembinaan.
Demikian poin-poin yang boleh anda letakkan dalambahagian kepentingan memelihara dan memulihara bangunan bersejarah.

15 comments: